CHĂM SÓC TẠI NHÀ

Với tư cách là hội viên Blue Shield of California, quý vị có thể được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại nhà do ConcertoCare® cung cấp.

Đội ngũ ConcertoCare mang dịch vụ chăm sóc đến tận nhà quý vị khi quý vị cần. Họ làm việc với bác sĩ chăm sóc chính của quý vị và các nhà cung cấp khác để điều phối các nhu cầu chăm sóc của quý vị. Mục tiêu của họ là giúp quý vị khỏe mạnh và ít phải đến bệnh viện hơn. /span>

Dịch vụ của ConcertoCare

 • Các chuyến thăm khám tại nhà của quý vị hoặc một nơi khác thuận tiện cho quý vị
 • Kiểm tra an toàn tại nhà và thăm khám tại nhà
 • Trợ giúp về thuốc
 • Thăm khám chăm sóc khẩn cấp bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm
 • Thăm khám chăm sóc trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua video
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Hỗ trợ người chăm sóc
 • Lập trước kế hoạch chăm sóc
 • Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và các bác sĩ chuyên khoa của quý vị

Đội ngũ ConcertoCare bao gồm:

 • Bác sĩ
 • Chuyên gia sức khỏe cấp cao
 • Điều dưỡng có đăng ký
 • Cán bộ công tác xã hội
 • Dược sĩ
 • Chuyên gia sức khỏe tâm thần
 • Huấn luyện viên sức khỏe

Giới thiệu về ConcertoCare

ConcertoCare là công ty chăm sóc sức khỏe giúp chăm sóc quý vị khi quý vị ốm hoặc cần trợ giúp y tế. Họ phối hợp với bác sĩ mà quý vị thường xuyênthăm khám để cung cấp hỗ trợ y tế và dịch vụ chăm sóc quý vị cần. ConcertoCare có thể thăm khám cho quý vị tại nhà hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ qua điện thoại hoặc video.

Phương pháp tiếp cận của ConcertoCare

ConcertoCare không thay thế bác sĩ chăm sóc chính hoặc nhóm chăm sóc của quý vị. Họ cung cấp thêm hỗ trợ trong việc phối hợp với nhóm chăm sóc của quý vị. Họ là các bác sĩ, y tá, dược sĩ và huấn luyện viên sức khỏe làm việc cùng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyên khoa của quý vị để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện. Họ có nhà cung cấp thường trực và sẵn sàng phục vụ 24/7.

ConcertoCare cung cấp một nhóm chăm sóc được thiết kế riêng cho quý vị. Họ hỗ trợ quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc cho quý vị.

Liên hệ với ConcertoCare

Quý vị có muốn xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không? Quý vị có đăng ký với ConcertoCare và đang cố gắng liên hệ với nhà cung cấp của mình không?

Liên hệ với ConcertoCare theo số (888) 305-9433 (TTY: 855-247-7540), 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trên trang web của ConcertoCare tại concertocare.com/blueshieldca.

Đây là chương trình dành cho một số hội viên Blue Shield of California đủ điều kiện. Các hội viên đủ điều kiện sẽ nhận được thư mời tham gia. Tính hội đủ điều kiện được xác định dựa trên tình trạng sức khỏe và nhu cầu.

Đối với các chương trình Thương Mại của Blue Shield: ConcertoCare độc lập với Blue Shield of California và được Blue Shield ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà và qua mạng. Các dịch vụ này không phải là quyền lợi được bảo hiểm của các chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield và không có điều khoản hoặc điều kiện nào của chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield được áp dụng. Các hội viên không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được từ ConcertoCare có thể sử dụng quy trình khiếu nại của Blue Shield được mô tả trong phần Quy Trình Khiếu Nại của Evidence of Coverage (Chứng Từ Bảo Hiểm) hoặc Chứng Nhận Bảo Hiểm/Hợp Đồng. Blue Shield có quyền chấm dứt chương trình này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Đối với các chương trình Blue Shield Medicare: Các sản phẩm và dịch vụ được mô tả không được cung cấp hay bảo đảm theo hợp đồng của Blue Shield of California với chương trình Medicare. Ngoài ra, họ không phải tuân theo quy trình kháng cáo của Medicare. Mọi tranh chấp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ này có thể phải tuân theo quy trình khiếu nại của Blue Shield. Nếu có vấn đề phát sinh với bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ giá trị gia tăng nào, vui lòng gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số ở mặt sau thẻ ID Blue Shield của quý vị.

Trang được cập nhật lần cuối: 11/28/2023
Y0118_23_842A_VI_C 1129203
H2819_23_842A_VI_C Accepted 12042023

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe