Tập thể dục, luyện tập và vật lý trị liệu kỹ thuật số

Vận động có thể giúp quý vị khỏe mạnh. Blue Shield of California cung cấp các chương trình giảm giá dành cho hội viên tập thể hình cũng như các chương trình tập thể dục và vật lý trị liệu kỹ thuật số.

Người phụ nữ đang nhìn vào máy tính xách tay với một chân nâng lên

Cải thiện sức khỏe của quý vị với tư cách hội viên tập thể hình

Đến tập tại hàng nghìn trung tâm tập thể dục trên toàn quốc. Tư cách hội viên bắt đầu từ $19 mỗi tháng, không cần hợp đồng và quý vị có thể chọn gói tập thể hình phù hợp với bản thân. Bao gồm khả năng tham gia các lớp học trực tuyến.

Phí ghi danh một lần $19; cũng có gói chỉ kỹ thuật số $10 mỗi tháng.

Tiếp cận các chương trình quyền lợi về tập thể dục được xây dựng dành cho người cao tuổi

SilverSneakers® là một quyền lợi tập thể dục được thiết kế để giúp cải thiện sức mạnh, tính linh hoạt và sự cân bằng của quý vị. Chương trình bao gồm tư cách hội viên đến hàng nghìn địa điểm tập thể dục và thể hình, bao gồm các địa điểm chỉ dành cho phụ nữ.

Chỉ dành cho các hội viên của Chương trình Thuốc theo Toa Medicare Advantage hoặc Chương trình Bổ sung Medicare Advantage.

Người đàn ông đang ngồi giang cánh tay, đối mặt với chúng tôi trong một lớp học với những người phụ nữ phía sau
Người phụ nữ đang nhìn vào máy tính xách tay với một chân nâng lên

Khám phá các chương trình tập thể dục và vật lý trị liệu thông qua Wellvolution

Các chương trình kỹ thuật số này có thể giúp giảm đau hoặc đau nhức ở lưng, khớp hoặc cơ bắp. Các chương trình đó cũng có thể hỗ trợ khả năng di chuyển hoặc sức bền. Một số chương trình cung cấp kế hoạch tập luyện trong khi những chương trình khác cung cấp kế hoạch vận động được các nhà vật lý trị liệu thiết kế có phản hồi theo thời gian thực từ các nhà vật lý trị liệu được cấp phép.

Wellvolution® cũng có các chương trình sức khỏe khác được thiết kế để giúp quý vị đạt được nhiều mục tiêu sức khỏe hơn. Các chương trình này bao gồm phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường, sức khỏe tâm thần, huyết áp, v.v. Tất cả đều không phát sinh thêm chi phí cho quý vị.

Một số chương trình bảo hiểm sức khỏe có thể không bao gồm chương trình tập thể dục và vật lý trị liệu của Wellvolution.

Wellvolution chỉ dành cho các hội viên có bảo hiểm Blue Shield of California còn hiệu lực.

Wellvolution là nhãn hiệu đã đăng ký của Blue Shield of California. Wellvolution và tất cả các chương trình, dịch vụ và giải pháp chăm sóc sức khỏe trực tiếp và kết hợp kỹ thuật số đều do Solera Health, Inc quản lý. Các dịch vụ theo chương trình này không phải là quyền lợi thuộc phạm vi của các chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield và không áp dụng điều khoản hoặc điều kiện nào của các chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield. Blue Shield có quyền chấm dứt chương trình này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi tranh chấp liên quan đến Wellvolution có thể phải tuân theo thủ tục khiếu nại của Blue Shield. Xin lưu ý rằng với các hội viên của chương trình Medicare Advantage, Wellvolution không được cung cấp hay bảo đảm theo hợp đồng của chúng tôi với chương trình Medicare cũng như không phải tuân theo quy trình kháng cáo của Medicare.

Tivity Health, Inc. là nhà cung cấp độc lập cung cấp các giải pháp cải thiện sức khỏe và thể trạng. Fitness Your Way và Tivity Health là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tivity Health, Inc. Tivity Health hoàn toàn chịu trách nhiệm về dịch vụ được cung cấp nêu trên. Các địa điểm tập thể dục không được sở hữu hoặc vận hành bởi Tivity Health, Inc. hoặc các chi nhánh của Tivity Health, Inc. Tư cách hội viên Fitness Your Way cho phép hội viên sử dụng cơ sở vật chất và tiện nghi của địa điểm tập thể dục dành cho người có tư cách hội viên cơ bản tại các địa điểm tập thể dục. Tất cả các tên thương hiệu, tên sản phẩm, nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu khác đều thuộc các chủ sở hữu tương ứng. © 2024 Tivity Health, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

SilverSneakers là nhãn hiệu đã đăng ký của Tivity Health, Inc. © 2024 Tivity Health, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tình trạng bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới tính, xu hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。

 

Y0118_24_284A_C 10062024

H2819_24_284A_C Accepted 06152024

A56256XLB_0524

Trang được cập nhật lần cuối vào ngày 15/6/2024

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe