TIẾP NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC CHO COVID-19

Làm xét nghiệm

Blue Shield có hoàn trả chi phí tôi đã thanh toán cho over-the-counter (OTC, bộ dụng cụ tự xét nghiệm) không?

  • Ngoại trừ Medicare Advantage và hầu hết các thành viên thuộc nhóm tự chi trả chi phí, nếu quý vị mua bộ dụng cụ tự xét nghiệm (OTC) đã được Food and Drug Administration (FDA, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, Blue Shield sẽ hoàn trả chi phí.
  • Để được hoàn trả chi phí, quý vị phải gửi yêu cầu kèm những mục sau:
    • Biên lai mua hàng ghi rõ từng khoản, trên đó có tên bộ dụng cụ xét nghiệm, ngày mua, giá và số lượng bộ dụng cụ xét nghiệm 
  • Thông qua việc gửi yêu cầu hoàn trả chi phí, quý vị chứng thực rằng quý vị chưa được và sẽ không được hoàn trả chi phí của bộ dụng cụ tự xét nghiệm từ một nguồn khác cũng như không bán lại bộ dụng cụ tự xét nghiệm đó.
  • Khi nộp yêu cầu trực tuyến, quý vị phải sử dụng một tờ đơn yêu cầu riêng cho từng biên lai và ứng với từng thành viên. (Để gửi một tờ đơn duy nhất cho nhiều thành viên và/hoặc biên lai, hãy sử dụng mẫu đơn gửi qua đường bưu điện thay vì gửi trực tuyến.)

Xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị cần lấy bộ dụng cụ xét nghiệm theo chỉ dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị nên ghé qua địa điểm xét nghiệm trong mạng lưới.

Các địa điểm xét nghiệm trong mạng lưới gồm những nhà thuốc bán lẻ sau:

Quý vị có thể phải tự trả chi phí khi sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp ngoài mạng lưới

Các địa điểm Test to Treat (Xét Nghiệm để Điều Trị) là gì?

  • Tại một số địa điểm xét nghiệm, quý vị có thể lấy ngay thuốc điều trị COVID-19 nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính và quý vị đủ điều kiện nhận thuốc. Đây là những địa điểm có tên là Test to Treat
  • Thuốc điều trị COVID-19 có thể giúp ngăn ngừa tình trạng nhập viện và tử vong. Công tác điều trị phát huy hiệu quả cao nhất nếu bắt tay vào làm ngay. Test to Treat là một cách giúp quý vị dễ dàng nhận được thuốc điều trị sớm.

Phương án dùng thuốc và điều trị COVID-19

Vai trò của phương pháp trị liệu trong quá trình ứng phó với COVID-19 đã thay đổi. Sự thay đổi này là do sự hiện diện của những phương pháp trị liệu bằng thuốc uống đạt hiệu quả cao và cơ chế tiếp cận điều trị được đơn giản hóa ngay khi một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cơ sở Test to Treat

Cơ sở Test to Treat được liên bang hỗ trợ là một địa điểm mà tại đây, quý vị có thể làm xét nghiệm, nhận toa thuốc uống kháng vi-rút và mua thuốc theo toa nếu xét thấy phù hợp theo như quyết định của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tất cả các bước trong chương trình này đều được tiến hành tại một địa điểm. Quý vị có thể tìm những cơ sở Test to Treat bằng cách sử dụng công cụ định vị địa điểm Test To Treat của Department of Health and Human Services (HHS, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh)hoặc trang web My Turn.của California.

Để biết thêm thông tin về sáng kiến Test to Treat, hãy truy cập aspr.hhs.gov.

Quý vị muốn thắc mắc thêm về vấn đề khác?

Gọi số dịch vụ khách hàng trên thẻ ID thành viên của quý vị. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Bảo hiểm Blue Shield cho COVID-19

Tìm hiểu những trường hợp được Blue Shield bảo hiểm chi phí bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và xác nhận quý vị có phải đồng trả chi phí không.

Cập nhật lần cuối: 10/18/2023

Y0118_ 23_335A_C 06292023
Medi_23_152_LS_IA062823
H0148_22_126_IA_081022

© California Physicians' Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. All rights reserved. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Health insurance products are offered by Blue Shield of California Life & Health Insurance Company. Health plans are offered by Blue Shield of California.