Careers. You can help shape the future of health care

Sự nghiệp

Quý vị có thể giúp định hình tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe.

Chuyển đổi là cơ hội

Tìm hiểu các quyền lợi của nhân viên, sự đa dạng của đội ngũ nhân viên, thực tập sinh và chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi là Shield

Tại Blue Shield, chúng tôi là những người tốt làm việc tốt thay mặt cho các thành viên của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về chúng tôi và những việc chúng tôi làm trong ngành và các cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Gia nhập Wellvolution của chúng tôi

Chúng tôi cam kết giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc cho các nhân viên với một tâm trí, cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Tìm hiểu về chương trình Wellvolution của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Quý vị đã là nhân viên của Blue Shield of California?

Hãy tìm kiếm các cơ hội tiếp tục phát triển với Blue Shield.

Tìm hiểu thêm

Cơ hội được tuyển dụng một cách công bằng

Blue Shield of California là Đơn vị Tuyển dụng Lao động với các Cơ hội Bình đẳng.

Equal employment opportunity law

Supplements to the law

Khả năng tiếp cận

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ để ứng tuyển một vị trí tại Blue Shield of California, hãy gọi RehabWest, Inc. theo số (760) 759-7500.

Bài đăng tuyển dụng gần đây trên LinkedIn

Gia nhập đội ngũ Blue Shield

Khi nhấp chuột vào tìm việc làm, quý vị sẽ được chuyển hướng sang một trang web của bên thứ ba. Quý vị nên kiểm tra Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của trang web đó.

Tìm việc làm